Sale!

1,800.00 1,599.00

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ બેસ્ટ બુક સેટ:

 1. ભારતનું બંધારણ અને રાજયવ્યવસ્થા બુક by કાઝી સર
 2. જાહેર વહીવટ બુક by કાઝી સર
 3. ગણિત અને રિઝનિંગ બુક (ભારત એકેડમી)
 4. કોમ્પ્યુટર બુક
 5. અંગ્રેજી ગ્રામર બુક (અક્ષર publication)
 6. ગુજરાતી વ્યાકરણ બુક by વર્લ્ડ ઇનબૉક્સ
 7. જનરલ નોલેજ બુક by વર્લ્ડ ઇનબૉક્સ
 8. GK Box

Google Pay, PayTM અથવા Cash On Delivery થી બુક મંગાવવા માટે 88498 78394 પર કોલ કરવો

Description

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ બેસ્ટ બુક સેટ:

 1. ભારતનું બંધારણ અને રાજયવ્યવસ્થા બુક by કાઝી સર
 2. જાહેર વહીવટ બુક by કાઝી સર
 3. ગણિત અને રિઝનિંગ બુક (ભારત એકેડમી)
 4. કોમ્પ્યુટર બુક
 5. અંગ્રેજી ગ્રામર બુક (અક્ષર publication)
 6. ગુજરાતી વ્યાકરણ બુક by વર્લ્ડ ઇનબૉક્સ
 7. જનરલ નોલેજ બુક by વર્લ્ડ ઇનબૉક્સ
 8. GK Box

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ક્લાર્ક અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ બેસ્ટ બુક સેટ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *