જ્ઞાનદીપ જનરલ નોલેજ બુક – Liberty Publication

Sale!

330.00 300.00

  • બુકની કિમત રૂ. ૩૩૦
  • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૩૦ (૧૦  %)
  • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૩૦૦
  • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
  • આ બુક સાથે અગાઉની પરીક્ષા માં પૂછાયેલા ૧૦૦૦ પ્રશ્નો ની બુકલેટ ફ્રી મળશે.

Description

Gyandeep General Knowledge Book by Liberty publication 2019:

Latest Gyandeep General Knowledge Book 2019 by Liberty Publication is the Best Book for Gyandeep General Knowledge exam. Best book for Gyandeep General Knowledge 2019 Liberty publication. In this book complete Gyandeep General Knowledge Syllabus 2019 is covered. So this book is very useful for upcoming Gyandeep General Knowledge exam 2019.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “જ્ઞાનદીપ જનરલ નોલેજ બુક – Liberty Publication”

Your email address will not be published. Required fields are marked *